Příspěvek na péči (dříve bezmocnost) je určen těm, kteří z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné osoby. Tato pomoc se týká základních životních potřeb. Výše této dávky se stanovuje dle stupně závislosti. Podmínky získávání upravuje Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Postup při podání žádosti

Žádost o příspěvek se podává na kontaktním pracovišti Úřadu práce, žádost lze také vyplnit prostřednictvím internetového formuláře na tomto odkazu.

Sociální pracovník z úřadu práce provede sociální šetření v domácím prostředí žadatele. Úřad práce poté předá žádost Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) k samotnému posouzení stupně závislosti. OSSZ následně vyzve registrujícího praktického lékaře k celkovému vyšetření žadatele. Poté s přihlédnutím k vyšetření praktického lékaře, výsledku sociálního šetření a z výsledku vyšetření posuzujícím lékařem OSSZ určí případný stupeň závislosti.

Stupně závislosti

Existují 4 stupně závislosti: lehká, středně těžká, těžká a úplná závislost. Podle stupně závislosti se odvíjí i výše příspěvku. Hodnotí se několik životních potřeb a podle počtu nezvládnutých oblastí (minimum jsou 3) se přidělí výše dávky:

  • Fyziologické potřeby
  • Hygiena
  • Komunikace
  • Mobilita
  • Oblékání a obouvání
  • Orientace
  • Osobní aktivity
  • Péče o domácnost
  • Péče o zdraví
  • Stravování
 
K vyšetření se objednejte v ordinačních hodinách na telefonu 382 503 254.

 

Co s sebou na vyšetření

Na vyšetření není potřeba s sebou nic brát. Formulář k vyplnění zasílá OSSZ přímo praktickému lékaři. Lze přinést zvací dopis, který obdržel žadatel. V případě pohybových obtíží nebo špatného zdravotního stavu zajistíme dopravu sanitním vozem, nebo vyšetření lékařem v rámci návštěvy u vás doma.

MUDr. Matouš Novák