sval

Oběhová soustava

Mikroskopické preparáty z tkání oběhové soustavy vhodné jako pomůcka při studiu. V závorce případně uvedeno použité barvení, černobílé provedení preparátu jsem vždy označil [...]

Obecná histologie

Mikroskopické preparáty z obecné histologie vhodné jako pomůcka při studiu. V závorce prípadně uvedeno použité barvení, černobílé provedení preparátu jsem vždy označil popisky. [...]