nervy

Nervová tkáň

Mikroskopické preparáty z nervové tkáně vhodné jako pomůcka při studiu. V závorce prípadně uvedeno použité barvení, černobílé provedení preparátu jsem vždy označil popisky. [...]

Okohybné nervy

Pod pojem okohybné nervy zahrnujeme z hlavových nervů n.oculomotorius, n.trechlearis a n.abducens. Jejich společnou funkcí je zajištění pohybu oka ve všech směrech, případně [...]