mozek

Nervová tkáň

Mikroskopické preparáty z nervové tkáně vhodné jako pomůcka při studiu. V závorce prípadně uvedeno použité barvení, černobílé provedení preparátu jsem vždy označil popisky. [...]