Akutní medicína

Anafylaxe

Terapie anafylaxe vycházející z  nově vydaných guidlines ERC 2015. [...]

Akutní stavy v gastroenterologii

Krom NPB, které jsou doménou chirurgie, je nejzávažnějším stavem v gastroenterologii krvácení do trávicího traktu. Za nejčastější příčinu je považována vředová choroba. [...]