N. olfactorius

Čichový nerv (nervus olfactorius) je nerv čistě senzorický. Vývojově se jedná o výchlipku telencephala a je to první hlavový nerv. Slouží jako aferent čichových vjemů.

Anatomické poznámky

Čichová dráha je složena ze tří neuronů:
1. neuron

bipolární senzorické buňky, které přímo interagují s molekulami látek, centrálně vytváří fila olfactoria, která proráží laminu cribrosu a přepojují se na následujcí neuron.

2. neuron

mitrální buňky leží v bulbus olfactorius a jejich axony tvoří tractus olfactorius, ten je v oblasti primárních podkorových čichových center přepojen na poslední neuron.

3. neuron

jeho neurity končí v primárních korových čichových centrech (amygdala, limbický systém → mj. emoční náboj různých pachů).

 

Přehled a patofyziologie poruch

anosmie, hyposmie

Zeslabení či ztráta čichu. Nejčastější příčinou těchto poruch může být rýma, případně další zánětlivé procesy v dutině nosní. V závažnějších případech léze v přední jamě lební (expanzivně rostoucí tumory).

dysosmie

Porucha vnímání pachů.

unciformní krize

Druh epileptické aury s čichovými pseudohalucinacemi (nepříjemné vjemy, např. shnilá vejce).

 

Vyšetření

Pacient má při vyšetření zavřené oči a pojmenovává charakteristické látky (káva, hřebíček). Nepoužíváme látky těkavé, neboť místo n. olfactorius jsou drážděna volná nervová zakončení n. trigeminus. Nevýhodou tohoto vyšetření je značná subjektivita.

 


Zdroje:
• přednášky neurologické kliniky 1.LF UK
• MYSLIVEČEK, Jaromír. Základy neurověd. Praha: Triton, 2009. 392 stran. ISBN 9788073870881.
• http://knol.google.com/k/-/-/oohbhnbnqvo6/1inmm0/nervus-olfactorius.jpg